TSGerhvervs60
PIC00016
UDLEJNING AF NYRENOVEREDE, ISOLEREDE INDUSTRIHALLER,

TSG ERHVERVSUDLEJNING - NDR. STRANDVEJ 47 - 6731 TJÆREBORG - Tlf. 7517 5201 - 4017 5213 - post@tsg.dk

b1af0776c7744767b3881c5c3a51c470Size687x458a
c4b754349a64d437cad75cdabSize687x458

Nogle haller er isolerede

Haller med meget stor spændvidde

Der er haller i mange størrelser

Store administrationslokaler

PIC00004
PIC00005

Overdækket rampe muliggør læsning i al slags vejr.

Brede letløbende porte i alle lagerbygninger

PIC00003
PIC00002

Pæne, velholdte bygninger

Nyetablerede til- og frakørselsramper

Hulvej

Velbeliggende lager- og logistikejendom med lofthøjde på over 6 meter

Ejendommen er opført i teglsten og isolerede elementer og murene er forovenafsluttet med stålprofilplader.

Udenoms arealerne er befæstet med SF køresten og pladsen er indhegnet.

Bygningerne fremstår i en god vedligeholdelsesmæssig tilstand.

Ejendommen der er opført med en betonspærs konstruktion med et tag med hældning belagt med tagpap. Den store hal, på 3.557 m2 er i 2012 forsynet med nyt ståltag, ovenlysvinduer og tagrender. Ejendommen opdelt i brandsektioner og består derfor af 2 større haller, en større på 3.557 m2 og en mindre hal på 1.744 m2, adskilt af isolerede elementer og større skydeporte.

Gulvene er henholdsvis betongulve og cementgulv belagt med SF køre sten. Loftshøjden i hallerne er 6,15 m. På siden af den lille hal er der et overdækket rampeanlæg på 95 m2 opført i 2002 med plads til to vogne/trailere ad gangen. Hallerne, der er isolerede, opvarmes med oliefyr. Adgang til hallerne sker via 6 meter brede og 5,50 meter høje aluminiumsporte. Til hvert af de to halafsnit hører der mandskabsfaciliteter og mindre kontorer på henholdsvis 45 og 47 m2.

Det fremgår desuden af BBR at halvtaget er 400 m2, ligesom det overdækkede rampeanlæg på 95 m2 fremgår som bemærkning under grunden.. Arealet er medregnet arealopgørelsen i salgsprospektet.

Det samlede areal andrager ifølge BBR 5.288 m2 lagerhal. Hertil kommer 45 m2 og 47 m2 mandskabsrum, halvtag på 400 m2 og overdækket areal 95 m2.

 

Lejemål fra 650 - 6000m2

 

Se kort over hal området